Gençlik Kurultayı

Gençlik Kurultayları, her yıl Millî Mefkûre Mektebi dersleri tamamlandıktan sonra Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin hazırladıkları tebliğlerle katılabildikleri kurultaylarda sunulan tebliğler kitaplaştırılmaktadır. Kurultaylar için her yıl bir tema belirlenmektedir ve bu tema doğrultusunda hazırlanan tebliğler sunulmaktadır.

Gençlik Kurultayları sayfasına erişmek için tıklayınız…